Jäätynyt Suomi / Frozen Finland

1. marraskuuta 2014

Frozen rose

Frozen beauty
frozen Green leafs

Ice on green

frozen gras

frozen black weber grill

Hyvää huomenta! Suomi jäätyy! Good morning! Finland is freezing!

2 kommenttia

Iloinen jokaisesta kommentista! Kiitos!

Copyright © LÖYTÖ
Design by Fearne